H
PATENTS
HA Strain Development

Patent Certificate, Korea

Patent Certificate, Korea

Patent Certificate, Korea

HA Fiber

Patent Certificate, Korea

Patent Certificate, Korea

Patent Certificate, US

Patent Certificate, US

Patent Certificate, US

Patent Certificate, Europe

Patent Certificate, Europe

Patent Certificate, Japan

Patent Certificate, Japan

Patent Certificate, Japan

Patent Certificate, China

Patent Certificate, China

HA Film

Patent Certificate, Korea

Patent Certificate, Korea

Patent Certificate, Korea

Patent Certificate, Korea

Patent Certificate, US

Patent Certificate, Japan

Patent Certificate, China

HA Nanofabric Sheet

Patent Certificate, Korea

Patent Certificate, Korea

etc.

Patent Certificate, Korea